Для українців, які прибувають до Міннесоти/

Ukrainians Arriving in Minnesota

Українсько-американський громадський центр є неприбутковою організацією 501(c)(3), місією якої є популяризація, збереження та поширення української спадщини, традицій, історії та культури шляхом об’єднання українців Америки та ширшої спільноти. Ось наша сторінка у Facebook і наш календар подій.

З відновленням російської війни проти України 24 лютого 2022 року ми розширили нашу місію, включивши гуманітарну допомогу Україні та підтримку новоприбулих українців.


Програма охорони здоров’я біженців Департаменту охорони здоров’я Міннесоти допомагатиме новоприбулим українцям та їхнім спонсорам орієнтуватися в ресурсах охорони здоров’я та координувати медичне обстеження новоприбулих.

Звернення Департаменту охорони здоров’я Міннесоти

Якщо ви є спонсором біженця або новоприбулим, Департамент охорони здоров’я MN просить вас зареєструватися в цій конфіденційній базі даних, щоб отримати безкоштовне комплексне обстеження для визначення стану вашого здоров’я: https://redcap.health.state.mn.us/redcap/surveys/?%20s=NLPW8DLT8JFTT443

Ця база даних використовується для зв’язку новоприбулих із місцевими представниками охорони здоров’я в окрузі, де вони проживають, для координації оцінки стану здоров’я біженців. Цей візит спеціально призначений для людей, які вперше перебувають у США – під час цього візиту люди проходять важливі перевірки, яких вони можуть не проходити під час інших відвідувань клінік. Рекомендуються клініки, які мають досвід надання медичної допомоги новоприбулим, щоб гарантувати надання найкращої допомоги.

Ці візити можна здійснити навіть до активації страхування, якщо ви вже подали заявку на медичне страхування. Цей візит не впливає на ваш імміграційний статус, але він необхідний, щоб переконатися, що ви можете отримати медичне обслуговування, яке найкраще підходить для вас.

Якщо ви вже відвідуєте клініку або лікаря для отримання медичної допомоги, ми все одно просимо вас заповнити цю форму. Таким чином ми зможемо зв’язатися з вашою клінікою/лікарем, щоб переконатися, що вони надають найкращу медичну допомогу, оскільки не всі лікарі звикли працювати з новоприбулими.


Подайте заявку на медичне страхування, грошову або харчову допомогу в місцевому відділенні соціальних служб округу або в MNsure (медичне страхування). Якщо ви не маєте права на страхування, ви зможете пройти безкоштовне медичне обстеження за допомогою Програми охорони здоров’я біженців Департаменту охорони здоров’я Міннесоти.

Особи, які мають тимчасовий захищений статус, не мають права на отримання пільг для біженців ORR. Вагітні жінки та діти віком до 18 років мають право на Medicaid і повинні подати заяву на медичне страхування в місцевому окружному відділенні соціальних служб.

Minnesota Department of Health Appeal

If you are a refugee sponsor or a new arrival, the MN Department of Health requests you to register on this confidential database to receive a free comprehensive screener to determine your health status: https://redcap.health.state.mn.us/redcap/surveys/?s=NLPW8DLT8JFTT443

This database is used to connect new arrivals with local representatives of public health in the county they live in to coordinate a refugee health assessment. This visit is specifically designed for people that are new to the U.S. – during this visit people get important check ups that they may not get during other clinic visits. Clinics that are experienced in providing healthcare to the newcomers to make sure the best care possible is given are recommended. 

These visits can be done even before insurance is activated as long as you have already applied for the health insurance. This visit has no effect on your immigration status, but it is required to make sure you can get the health care that is best for you.

If you are already visiting clinics or doctors for health care, we still  still ask you to fill out this form. That way we can connect with your clinic/doctor to ensure they provide the best care possible as not all doctors are used to working with new arrivals.

Free clinics | Безкоштовні клінікиClinics and phone numbers for an appointment for free TB testing. Ramsey, Hennepin, and Olmsted County offer free TB testing for residents of their counties and some of the surrounding counties. Please call ahead to make an appointment.

For residents of Ramsey, Dakota, Washington counties: Ramsey County Tuberculosis Clinic, 555 Cedar Street, Saint Paul MN  55101, 651-266-1343

For residents of Hennepin, Anoka, Carver, Chisago, Dakota, Scott, Washington, and Wright counties: Hennepin County Public Health Clinic, 525 Portland Avenue South, Minneapolis, MN 55415, 612-543-5555
For residents of Olmsted and Freeborn counties: Olmsted County Public Health, 2100 Campus Drive SE, Rochester, MN, 507-328-7477
Клініки та телефони для запису на безкоштовне обстеження на туберкульоз. Ramsey, Hennepin, і Olmsted County пропонують безкоштовне тестування на туберкульоз для жителів своїх округів і деяких прилеглих округів. Будь ласка, зателефонуйте заздалегідь, щоб домовитися про зустріч.

Для мешканців округів Ramsey, Dakota, Washington: Ramsey County Tuberculosis Clinic, 555 Cedar Street, Saint Paul MN  55101, 651-266-1343


Для мешканців округів Hennepin, Anoka, Carver, Chisago, Dakota, Scott, Washington, i Wright counties: Hennepin County Public Health Clinic, 525 Portland Avenue South, Minneapolis, MN 55415, 612-543-5555
Для мешканців округів Olmsted and Freeborn counties: Olmsted County Public Health, 2100 Campus Drive SE, Rochester, MN, 507-328-7477
These clinics can provide TB testing for anyone (do not have to be a resident of the county) but may charge a small fee. They are clinics that charge based on income, and if there is no income they generally do not charge or charge very little.

Community-University Health Care Center (CUHCC), 2001 Bloomington Avenue South, Minneapolis, MN, 612-301-3433
Minnesota Community Care Farmington Clinic, 19685 Pilot Knob Rd, Farmington, MN 55024, 651-602-7500
Open Door Health Center, 309 Holly Lane, Mankato, MN 56001, 507-388-2120
Scenic Rivers Health Services, 303 Main Ave, Bigfork, MN 56628, 218-743-3232
Odam Medical Group, 1601 Golf Course Rd, Grand Rapids, MN 55744
Lake Superior Community Health Center, 4325 Grand Ave, Duluth, MN 55807
Ці клініки можуть надати тестування на туберкульоз будь-кому (необов’язково бути резидентом округу), але можуть стягувати невелику плату. Це клініки, які стягують плату залежно від доходу, а якщо доходу немає, зазвичай не беруть або стягують дуже мало.
Community-University Health Care Center (CUHCC), 2001 Bloomington Avenue South, Minneapolis, MN, 612-301-3433
Minnesota Community Care Farmington Clinic, 19685 Pilot Knob Rd, Farmington, MN 55024, 651-602-7500
Open Door Health Center, 309 Holly Lane, Mankato, MN 56001, 507-388-2120
Scenic Rivers Health Services, 303 Main Ave, Bigfork, MN 56628, 218-743-3232
Odam Medical Group, 1601 Golf Course Rd, Grand Rapids, MN 55744
Lake Superior Community Health Center, 4325 Grand Ave, Duluth, MN 55807
Where to submit TB testing results? Time frame for testing and documentation.  
Submit TB result attestation on your USCIS account (https://my.uscis.gov/).

We have received information that the current 14 day timeline is changing to 90 days – we will let you know when I have confirmation of this.
Куди подавати результати аналізів на туберкульоз? Термін тестування та оформлення документації.Надішліть атестацію результатів на туберкульоз у своєму обліковому записі USCIS (https://my.uscis.gov/).
Ми отримали інформацію про те, що поточний 14-денний графік змінюється на 90 днів – ми повідомимо вам, коли отримаємо підтвердження цього.
If people traveled with documents supporting prior TB immunization, do they still need to do testing? Yes – this is a federal requirement for the program regardless of immunization statusЯкщо люди подорожували з документами, що підтверджують попереднє щеплення від туберкульозу, чи потрібно їм все одно робити тестування?Так, це федеральна вимога до програми незалежно від статусу імунізації.
Covid vaccination requirements: are there exemptions for age or religion? Currently, there is an exemption for those younger than 5. 
More information here: https://www.uscis.gov/humanitarian/uniting-for-ukraine/uniting-for-ukraine-vaccine-attestation.
This may change in the future as COVID vaccines are now approved for those 6 months to 4 years old in the US.
There are exemptions for those who have a history of severe allergic reaction to the vaccine or a component in the vaccine or have a known diagnosed allergy to a component in COVID-19 vaccine. 
Any other questions regarding exemptions should be directed to USCIS as they will know more details about particular cases (such as religion) (https://www.uscis.gov/contactcenter).
Вимоги щодо вакцинації від Covid: чи є винятки за віком чи віросповіданням?Наразі існує виняток для дітей віком до 5 років. 

Більше інформації тут: https://www.uscis.gov/humanitarian/uniting-for-ukraine/uniting-for-ukraine-vaccine-attestation 
Це може змінитися в майбутньому, оскільки Вакцини проти COVID тепер схвалені для дітей віком від 6 місяців до 4 років у США.
Існують винятки для тих, у кого в анамнезі була серйозна алергічна реакція на вакцину або компонент вакцини або у кого була діагностована алергія на компонент вакцини проти COVID-19. 
З будь-якими іншими запитаннями щодо винятків слід звертатися до USCIS, оскільки там буде відомо більше про окремі випадки (наприклад, релігія) (https://www.uscis.gov/contactcenter).
List of clinics for free medical and dental care before insurance. 


These clinics can provide medical and dental care to people that do not have insurance, but may charge a small fee. They are clinics that charge based on income, and if there is no income they generally do not charge or charge very little. Once people have active insurance they can continue receiving care here if they so desire, or they can change to other clinics.

Medical
Community-University Health Care Center (CUHCC), 2001 Bloomington Avenue South, Minneapolis, MN, 612-301-3433
Northpoint Health and Wellness Center, 1313 Penn Ave N, Minneapolis, MN 55411, 612-543-2639
Open Door Health Center, 309 Holly Lane, Mankato, MN 56001, 507-388-21
Scenic Rivers Health Services, 303 Main Ave, Bigfork, MN 56628, 218-743-3232
Odam Medical Group, 1601 Golf Course Rd, Grand Rapids, MN 55744
Lake Superior Community Health Center, 4325 Grand Ave, Duluth, MN 55807
Minnesota Community Care Farmington Clinic, 19685 Pilot Knob Rd, Farmington, MN 55024, 651-602-7500
Minnesota Community Care East Side Clinic, 895 East 7th St, St. Paul, MN 55106, 651-602-7500
Minnesota Community Care La Clinica, 153 Cesar Chavez St, St. Paul, MN 55107, 651-602-7500
Dental
Community-University Health Care Center (CUHCC), 2001 Bloomington Avenue South, Minneapolis, MN, 612-301-3433
Northpoint Health and Wellness Center, 1313 Penn Ave N, Minneapolis, MN 55411, 612-543-2639
Community Dental Care, 1670 Beam Ave Suite 204, Maplewood, MN 55109, 651-925-8400
Community Dental Care, 828 Hawthorne Ave E, St. Paul, MN 55106, 651-774-1997
Community Dental Care, 3359 West Broadway Ave, Robbinsdale, MN 55422, 763-270-5776
Community Dental Care, 2120 US Highway 14E, Rochester, MN 55904, 507-258-7934Minnesota Community Care La Clinica, 153 Cesar Chavez St, St. Paul, MN 55107, 651-602-7500
Minnesota Community Care West Side Dental Care, 478 South Robert St, St. Paul, MN 55107, 651-602-7500
Minnesota Community Care East Side Clinic, 895 East 7th St, St. Paul, MN 55106, 651-602-7500
Перелік клінік для надання безкоштовної медичної та стоматологічної допомоги до страхування.
Ці клініки можуть надавати медичну та стоматологічну допомогу людям, які не мають страхування, але можуть стягувати невелику плату. Це клініки, які стягують плату залежно від доходу, а якщо доходу немає, зазвичай не беруть або стягують дуже мало. Після того, як люди мають діючу страховку, вони можуть продовжувати отримувати тут лікування, якщо бажають, або вони можуть змінити клініку в іншу.
Медичнi
Community-University Health Care Center (CUHCC), 2001 Bloomington Avenue South, Minneapolis, MN, 612-301-3433
Northpoint Health and Wellness Center, 1313 Penn Ave N, Minneapolis, MN 55411, 612-543-2639
Open Door Health Center, 309 Holly Lane, Mankato, MN 56001, 507-388-21
Scenic Rivers Health Services, 303 Main Ave, Bigfork, MN 56628, 218-743-3232
Odam Medical Group, 1601 Golf Course Rd, Grand Rapids, MN 55744
Lake Superior Community Health Center, 4325 Grand Ave, Duluth, MN 55807
Minnesota Community Care Farmington Clinic, 19685 Pilot Knob Rd, Farmington, MN 55024, 651-602-7500
Minnesota Community Care East Side Clinic, 895 East 7th St, St. Paul, MN 55106, 651-602-7500
Minnesota Community Care La Clinica, 153 Cesar Chavez St, St. Paul, MN 55107, 651-602-7500
Стоматологічнi
Community-University Health Care Center (CUHCC), 2001 Bloomington Avenue South, Minneapolis, MN, 612-301-3433
Northpoint Health and Wellness Center, 1313 Penn Ave N, Minneapolis, MN 55411, 612-543-2639
Community Dental Care, 1670 Beam Ave Suite 204, Maplewood, MN 55109, 651-925-8400
Community Dental Care, 828 Hawthorne Ave E, St. Paul, MN 55106, 651-774-1997
Community Dental Care, 3359 West Broadway Ave, Robbinsdale, MN 55422, 763-270-5776
Community Dental Care, 2120 US Highway 14E, Rochester, MN 55904, 507-258-7934Minnesota Community Care La Clinica, 153 Cesar Chavez St, St. Paul, MN 55107, 651-602-7500
Minnesota Community Care West Side Dental Care, 478 South Robert St, St. Paul, MN 55107, 651-602-7500
Minnesota Community Care East Side Clinic, 895 East 7th St, St. Paul, MN 55106, 651-602-7500

People who entered the United States under humanitarian protection may be eligible for Minnesota health care programs available to residents with low incomes. Contact a local county human services agency or find language specific help through the searchable health care navigator directory, or call 855-366-7873.

Refugee Medical Assistance is available for some people with an eligible status who do not qualify for Medical Assistance. For information on eligibility, contact a local county human services agency. The Resettlement Programs Office partners with the Minnesota Department of Health’s Refugee and International Health Program to coordinate and implement the state’s refugee health screening process. Contact the Refugee and International Health Program at 651-201-5414 for more information.

For access to health education materials and resources, see Health Education Materials for Refugees.For access to the Health Resources Directory for Diverse Cultural Communities, the Ethnic Media Directory and the Mutual Assistance Association-Community Based Organization Directory, see Directories for Organizations Serving Refugees.

Return to/ Повернутися до:
MN Refugee Portal | Documents | Welfare Aid | Education